Dit ansigt indeholder zoner, hvor man kan stimulere kroppens organer – ligesom fødderne har zoner. Men der er alligevel forskel på zoneterapi på fødderne og i ansigtet, og en lang proces ligger forud for, at ansigtszoneterapi nu introduceres i Danmark. Ansigtszoneterapien er udviklet af den danske zoneterapeut Lone Sørensen. Hun har kombineret zoneterapien med forskellige systemer til ansigtsbehandling, som hun bl.a. har lært sig i Argentina og på Cuba og tilsat elementer fra sine erfaringer med andre behandlingsformer. Kernen i systemet er to skemaer over ansigtet. Det ene inddeler ansigtet i zoner, der viser, hvor man kan stimulere kroppens organer. Det andet skema indeholder 564 punkter ? en kombination af akupunkturpunkter og neurologiske punkter og viser, hvor man præcist kan stimulere kroppens meridianer. Stimuleringen kan foregå ved et manuelt tryk eller med såkaldt softlaser. Ved at stimulere reflekszonerne og akupunkturpunkterne kan ansigtszoneterapien bruges til at regulere organismens funktion, men den er også et effektivt redskab til at afhjælpe emotionelle og Mentale symptomer som fx sorg, søvnløshed, manglende hukommelse og indlæringsvanskeligheder. Her har ansigtszoneterapien en styrke i forhold til behandlingen på fødderne, da ansigtsbehandlingen i højere grad påvirker centralnervesystemet, og da den har vist sig at virke særligt stærkt på følelserne. Endelig har Lone gode erfaringer med at bruge ansigtszoneterapien i behandlingen af handicappede, ligesom den kan være en hjælp i tilfælde, hvor det ikke er praktisk at benytte den traditionelle zoneterapi, og til børn, der ofte føler ubehag ved at blive rørt på fødderne, men har det fint med berøring i ansigtet.

Ideel kombination

Lone Sørensen understreger, at ansigtszoneterapien ikke nødvendigvis er et alternativ til den traditionelle fodzoneterapi, men nærmere et supplement. Begge typer at zoneterapi har deres styrker og svagheder, så det er ideelt at bruge dem i en kombination for at opnå en mere komplet og alsidig behandling, siger hun. Hun fortæller, at en behandling med ansigtszoneterapi oftest foregår ved, at terapeuten starter med at lave en diagnose eller analyse ud fra skemaet over ansigtets zoner. Ved at mærke reaktionen på tryk på de forskellige zoner danner man sig et billede af organernes tilstand. Zonerne for de mest belastede organer gives en grundbehandling. Herefter stimuleres akupunkturpunkter for at tjekke energiforløbet i meridianerne. Efter denne indledende undersøgelse og behandling gAr man over til at arbejde specifikt efter skemaet med de 564 akupunkturpunkter og stimulere de individuelle punkter. Ved omfattende behandlingsforløb udarbejder Lone et individuelt skema for den enkelte patient med angivelse af hvilke zoner og punkter, der skal arbejdes med i de efterfølgende konsultationer. Dette program bliver løbende opdateret og ændret som behandlingerne skrider frem.

På rejse mod kundskaber

Lone Sørensen flyttede i slutningen af 1999 tilbage til Danmark efter en længere årrække i udlandet, og hun vil nu arbejde på at udbrede ansigtszoneterapien i Danmark. Vejen hertil har været lang og begivenhedsrig, og hun har været drevet af et konstant ønske om at lære mere og dygtiggøre sig. Hun blev uddannet som zoneterapeut på Amager Helseskole i 1978 i en alder af 18 år. året efter åbnede hun en helsekostbutik på Amager og indrettede en klinik for zoneterapi i baglokalet. Senere flyttede hun klinikken, og efter nogle år havde hun 11 zoneterapeuter ansat. Ved siden af arbejdet i klinikken uddannede Lone sig til kinesiolog og kraniesakral terapeut, og i 1981 tog hun uddannelsen til zoneterapeut igen. ? jeg følte, at jeg manglede noget i min uddannelse og havde brug for mere faglig ballast, fortæller hun. Siden har hun bygget viden på ved at følge uddannelser og kurser i Danmark og andre lande i emner som orientalsk filosofi, akupunktur samt farve, musik og bevægelsesterapi. Alle disse elementer bar været med til at præge hendes arbejde med zoneterapien. I 1988 valgte Lone af personlige årsager at lukke klinikken. Sammen med sine to børn på ni og fire år rejste hun til sin fars hjemland: Argentina. Planen var oprindeligt et tremåneders ophold men hun blev i 12 år! Forst efter 10 år besøgte hun igen Danmark.

Patienter i kø

I Argentina opdagede Lone til sin overraskelse, at zoneterapi var et ukendt begreb. Hun havde ellers lært, at terapien bl.a. har været brugt blandt indianere i Andelsbjergene. Ved ankomsten talte hun overhovedet ikke spansk. Men det forhindrede ikke, at folk begyndte at opsøge hende for behandling. En dag bragte man hende en mand med en svær leversygdom, der ikke kunne få behandling i det Argentinske hospitalssystem. Manden var tydeligvis alvorligt syg, at jeg var meget usikker på at begynde at behandle ham, men jeg indvilgede dog i at prøve. jeg helbredte ham, og sd havde jeg ellers arbejde til resten af livet fortæller Lone. Snart holdt der uden for hendes hjem lange køer af biler med patienter, og hun behandlede ofte 150 patienter om ugen. Efter seks måneders ophold drog Lone op i Andelsbjergene for at studere en række fascinerende naturlige kilder med varme bade, der har en stærkt helbredende effekt. Her korn hun i kontakt med indianere, der solgte varer til turisterne ved badene, og da hun opsøgte dem i deres landsby, blev hun mødt at stor venlighed, om end hun ikke kunne tale med dem. I landsbyen så hun, at kvinderne dagligt behandlede hinanden og mændene med trykbehandling i ansigtet som forebyggelse mod sygdomme. Det fangede hendes interesse. Jeg arbejdede første gang med behandling i ansigtet, da jeg læste til kraniesakral terapeut, og jeg var interesseret i at finde frem til en metode til at kombinere ansigtsbehandling med zoneterapien. Jeg kunne se, at disse indianerkvinder arbejdede med zoner i ansigtet, men da jeg ikke kunne lære af dem gennem tale, begyndte jeg at tegne dem og deres arbejde, fortæller Lone. Senere fik hun kontakt med en spansktalende indianer, der hjalp hende med at oversætte hendes nye viden, og hun blev klar over sammenhængen mellem deres zonesystem og kroppens organer. Ved hjælp at denne viden og sine skitser kunne hun lave skemaet over ansigtets zoner.

Grundlagde tre skoler

Tilbage i sin argentinske klinik blev Lone kontaktet af tre piger, der ihærdigt og vedholdende plagede hende om at lære dem op i zoneterapien. Først var jeg meget tilbageholdende, for jeg følte hverken, at jeg havde tiden eller kompetencen til at begynde at undervise. Men de pressede på, og til sidst sagde jeg ja, beretter hun. Otte kursister startede på det hold, der blev startskuddet til Argentinas første skole af et tilløbsstykke ‘ Mere end 600 deltagere fra store dele af verden mødte op for at hore om ny viden, erfaring og uddannelse inden for zoneterapi og andre former for alternativ behandling. Vi havde på forhånd regnet med 500 deltagere, så vi er ovenud tilfredse med arrangementet, der forløb problemfrit, siger Nils Knudsen, der var hovedkoordinator for RIEN 2000. for zoneterapi. I de efterfølgende år oprettede Lone yderligere to institutter for zoneterapi i landet, og hun grundlagde desuden Argentinas Zoneterapiforening. I sin klinik blev Lone ofte opsøgt at handicappede og stærkt invaliderede patienter, en patientgruppe som i Danmark normalt ikke bliver behandlet af zoneterapeuter. Da jeg ikke havde erfaring behandling af handicappede, ville jeg afvise dem. Men når folk brød grædende sammen foran mig, fordi de ikke havde andre muligheder, havde jeg ikke hjerte til at sende dem væk. ønsket om at lære mere om behandling af handicappede og om zoneterapi i ansigtet forte hende til Cuba, hvor man havde erfaring med behandling af handicappede. Her mødte hun den vietnamesiske læge og akupunktør Qui Wai, der gennem mange år havde arbejdet med ansigtsterapi. Han havde udviklet det skema over 564 akupunkturpunkter i ansigtet, som Lone lærte at bruge og sammensætte med sin øvrige viden om zoneterapi i ansigtet. Efter fire års arbejde kunne jeg nu samle alle de løse ender til mit system for ansigtszoneterapi, siger Lone.

Planer om undervisning

De seneste år har været en hektisk tid for Lone Sørensen, der både har behandlet, undervist, holdt foredrag, deltaget på kongresser og videreuddannet sig. Efter 12 år i Argentina, hvor hun fik uddannet 1200 zoneterapeuter, er hun nu vendt tilbage til Danmark. Hendes voksne datter og tre tidligere assistenter driver skolerne i Argentina videre. Hun har mange planer for sit arbejde i Danmark, men ingen aktuelle planer om at åbne klinik igen. Til gengæld er hendes største ambition at oprette et institut for efteruddannelse i zoneterapi. Danmark har nok en af verdens bedste grunduddannelser i zoneterapi, men der er stor mangel på efteruddannelse. Jeg oplever, at mange danske terapeuter foler sig usikre på at praktisere, fordi de mangler ballast, så jeg er sikker på, at en efteruddannelse med bl.a. ansigtszoneterapi vil blive godt modtaget, vurderer Lone. Desuden har hun planer om at oversætte det omfattende studiemateriale fra skolerne i Argentina og skrive en lærebog om ansigtszoneterapi. En internet rådgivningsservice for zoneterapeuter er også undervejs. Endelig har hun fortsat sit arbejde med handicappede og har for nylig indledt et samarbejde med et dansk behandlingscenter for patienter med pådraget hjerneskade. Arbejdet med handicappede er det område, hvor jeg føler, at jeg har haft størst succes, og det giver mig samtidig stor tilfredsstillelse. jeg vil fortsætte med at arbejde på min metode, for en behandling kan altid videreudvikles og forbedres, fastslår hun.